Podpořte projekt ČSOB pomáhá regionům

Vážení rodiče a přátelé školy,

podpořit nás můžete http://www.csobpomaharegionum.cz/#kralovehradecky, Program ČSOB pomáhá regionům je založen hlavně na sousedské sounáležitosti, protože kdo zná lépe náš projekt a nutnost jeho podpory než lidé z našeho okolí?

Dle pravidel programu ČSOB pomáhá regionům 2018 Jarní výzva, musíme získat alespoň 5000 Kč, abychom od ČSOB obdrželi 25 000 Kč. Pokud vybereme více, můžeme dostat až 50 000 Kč.

Sbírka finančních prostředků od veřejnosti probíhá od 11. 5. 2018 do půlnoci 26. 5. 2018 prostřednictvím řádně registrované veřejné sbírky Fóra dárců, (FD) na jednotné číslo účtu u společnosti ČSOB, a to plně v souladu s platnými legislativními předpisy. Každé vybrané NO bude přidělen vlastní variabilní symbol, na základě kterého lze identifikovat jednotlivé příspěvky.

Číslo sbírkového účtu je 101 7777 101/0300 a důležitý je také variabilní symbol, bez něhož nejsme schopni určit, ke kterému projektu peníze patří. Prosím informujte své dárce o nutnosti uvádět variabilní symbol v případě, že posílají příspěvek rovnou na sbírkový účet.

Variabilní symbol pro váš projekt je : 20180801

Pro výběr peněz je k dispozici nástroj na webových stránkách http://www.csobpomaharegionum.cz/#kralovehradecky,kde můžete přispět díky jednoduchému mechanismu „klikni a daruj“. Zde pozor jde o automat, který přiřazuje platby k vašemu projektu automaticky a zde se vám na potvrzení o platbě ukáže jiný účet i jiný variabilní symbol, ale nebojte je to tak v pořádku. Tyto částky uvidíte obratem připsané u vašeho projektu.

POTVRZENÍ O DARU:

V případě, že budete požadovat potvrzení o daru,  potvrzení vždy vystavujeme my, jako konečný příjemce daru.

Jste zde: Domů Podpořte projekt ČSOB pomáhá regionům