Centrum kolegiální podpory

Schránka 03V projektu vznikne ve třech sítích CKP I.-III. nejméně 42 center kolegiální podpory (CKP), v nich bude přímo zapojeno nejméně 250 ped. prac. Cílem projektu je zvýšit kompetence pedagogických pracovníků a aktivní předávání zkušeností.

Konkrétními cíli projektu je:

  1. Vytvoření obecně platné, vnitřně diferencované přesto koherentní a logisticky udržitelné metodiky sítí center kolegiální podpory (CKP)
  2. Vytvoření tří dílčích sítí CKP vzájemně funkčně i obsahově propojených
  3. Zapojení pedagogů škol (všech typů a druhů) do činnosti sítí
  4. Vytvoření modelu kolegiální spolupráce a otevřené diskuse nad praktickými příklady (pozitivní i negativní) vzdělávání žáků se SVP
  5. Zajištění platformy pro výměnu zkušeností pedagogů z praxe a studentů fakult připravujících učitele
  6. Zachycení poznatků a zkušeností účastníků sítí CKP v podobě hmotných výstupů a jejich další využití v činnosti dalších pedagogů a škol
  7. Rozšíření praktických výstupů (metodik, návodů) z uzavřených projektů OPVK mezi pedagogy škol a jejich tvůrčí využití v CKP.

 

Jste zde: Domů Projekty Centrum kolegiální podpory