Příklady inspirativní praxe

Schránka 05

MŠ a ZŠ speciální NONA, o.p.s. byla vybrána Českou školní inspekcí ke spolupráci v projektu Komplexní systém hodnocení – tvorba příkladů inspirativní praxe.
Cílem tvorby příkladů inspirativní praxe je konkrétně ilustrovat dosahování kvality v určitém kritériu České školní inspekce pro hodnocení škol, a inspirovat tak ostatní školy. Naše škola byla vybrána pro příklad inspirativní praxe v oblasti 1.3 Škola funguje podle jasných pravidel, umožňujících konstruktivní komunikaci všech aktérů (vedení, pedagogové, rodiče) a jejich participaci na chodu školy.

Pedagog naší školy, Mgr. Milena Liskovská Turková, bude napomáhat odbornému garantovi projektu PhDr. Petře Bendové, Ph.D. při tvorbě dokumentu, který bude příkladem pro ostatní školy v oblasti zajištění optimálních personálních podmínek pro vzdělávání především v tom, jakým způsobem škola naplňuje dané kritérium.

Výsledný dokument příkladu inspirativní praxe bude zveřejněný na webových stránkách ČŠI. Přínosem účasti naší školy v tomto projektu bude poskytnutí vnějšího pohledu zprostředkovaný garantem.

Jste zde: Domů Projekty Příklady inspirativní praxe