Pozvánka na školení - Artefiletika v předškolním vzdělávání

loga

Školení - Artefiletika v předškolním vzdělávání

Organizátor:         Mateřská škola a Základní škola speciální NONA, o.p.s.

Termín:                 16. 2. 2015 (od 8,30 – 15,30)

Lektor:                  Mgr. Martina Sládková                

Místo konání: MŠ a ZŠ speciální NONA, o.p.s., Rašínova 313, Nové Město nad Metují

Projekt:          Podpora profesního a osobnostního rozvoje učitelů MŠ

                              registrační číslo: CZ1.07/1.3.00/48.0077

Program:        

Vzdělávacím cílem kurzu je vybavit jeho absolventy rozšiřujícími odbornými znalostmi, které budou moci využít ve své práci učitele/učitelky mateřské školy, a to zejména ve vztahu k podpoře rozvoje komunikačních kompetencí, prosociálního chování a celkového pozitivního vývoje osobnosti předškolních dětí. Pracovníci mateřských škol by měli na základě absolvování kurzu získat základní povědomí o oboru artefiletika, jejich formách a principech práce, o možnostech využití artefiletických – výtvarných materiálů v edukačním procesu dětí předškolního věku a to s ohledem na naplňování cílů polytechnické výchovy a výstupů RVP pro PV. Frekventanti kurzu by mj. měli získat množství námětů, ale i praktických dovedností pro začlenění artefiletických aktivit do vlastní pedagogické praxe v MŠ.

Dílčí okruhy:

  • Tvoření z hlíny
  • Využívání hedvábí – batika
  • Recyklohraní
  • Sádrové převazy
  • Přesah do dramaterapie

S sebou si prosím obstarejte:

  • Malé nožíky

 

 Program je akreditován MŠMT

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY