Pozvánka na školení - Využití iPadů v předškolním vzdělávání

loga

Školení - Využití iPadů v předškolním vzdělávání

Organizátor:         Mateřská škola a Základní škola speciální NONA, o.p.s.

Termín:                  21. 9. 2015 v 9,00 hod.

Lektor:                   PhDr. Petra Bendová, Ph.D.          

Místo konání:  Mateřská škola a Základní škola speciální NONA, o.p.s.

Projekt:            Podpora profesního a osobnostního rozvoje učitelů MŠ,

                                registrační číslo: CZ1.07/1.3.00/48.0077

Program:        

Vzdělávacím cílem kurzu je vybavit jeho absolventy rozšiřujícími odbornými znalostmi, které budou moci využít ve své práci učitele/učitelky mateřské školy v oblasti edukace předškolních dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, a to ve vztahu k možnostem využití iPadů v oblasti polytechnické výchovy s ohledem na rozvoj dílčích kompetencí předškolních dětí, a to včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Frekventanti kurzu by měli mj. získat také množství námětů, jak implementovat nabyté poznatky a praktické zkušenosti do vlastní praxe učitele/učitelky MŠ.

Dílčí okruhy:

  • Technické parametry iPad
  • Operační programy
  • Dostupnost aplikací pro iPad 
  • Prakticky s využitím iPadů v oblasti polytechnické výchovy
  • Doplňkové komponenty pro iPad
  • Nácvik práce s iPad Prezentace poznatků z oblasti polytechnické výchovy kombinovaná s prostředky AAK
  • Prezentace příkladů dobré praxe ve vztahu k využití iPadů v oblasti edukace intaktních předškolních dětí i předškolních dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (zkušenosti pedagogů MŠ). Seznámení s komunitou i-SEN.

 Program je akreditován MŠMT

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY