Stáž v ČR – Waldorfská mateřská škola, Koněvova 240 a/2497, Praha 3

loga

Stáže v ČR – Waldorfská mateřská škola, Koněvova 240 a/2497, Praha 3

Organizátor:         Mateřská škola a Základní škola speciální NONA, o.p.s.

Termín:                 12. 5. 2015 a 19. 5. 2015 (2 termíny vždy pro 8 zájemců)

 

Ředitel zařízení:   Mandlíková

 

Odjezd z Nového Města nad Metují: v 5,30 hodin od MŠ a ZŠ speciální NONA

Odjezd z Hradce Králové: v 6,00hodin z parkoviště, které je hned naproti parkovišti Pedagogické fakulty, ul. Hradecká

 

Projekt:           Podpora profesního a osobnostního rozvoje učitelů MŠ

                               registrační číslo: CZ1.07/1.3.00/48.0077

 

Program:   seznámení      

  • se zařízením,
  • s dokumentací,
  • s metodami a postupy – ukázka eurythmie
  • s koncepcí zařízení,
  • s příklady dobré praxe,
  • diskuze, reflexe na dotazy účastníků

Pokud budete mít zájem o cokoli konkrétního týkající se zařízení, napište své dotazy na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , vaše podněty budou předány před stáží odpovědnému pracovníkovi z daného zařízení.

 

O zařízení z webu školky:

Základní cíle výchovy a vzdělávání ve waldorfské MŠ

Obecným cílem výchovně vzdělávacího procesu ve waldorfské MŠ je harmonický rozvoj dítěte předškolního věku s důrazem na oblast citovou a morální. Vzhledem k tomu, že dítě v této době potřebuje své síly k rozvoji a upevnění stavby orgánů a své tělesnosti, není tato výchova zaměřena pouze na rozvoj intelektu, ale je výchovou napodobováním. Je třeba poskytnout dětem co nejširší nabídku toho, co rozvíjí vůli, cítění a myšlení a co tyto tři oblasti dává do souladu. Veškerá činnost je vedena vědomím, že dítě musí mít možnost spoluprožívat a spoluvytvářet život v MŠ a jejím blízkém okolí. Proto učitelka provádí všechny činnosti s dětmi (šije, maluje, peče chléb, apod.).

V oblasti rozvoje vůle je kladen důraz na poskytování vhodných vzorů k napodobování, vytvoření spořádaného okolí s pevným životním rytmem jako základem pro vnitřní jistotu a vlastní smysl pro pořádek, pěstování motorických a tělesných schopností.

V oblasti rozvoje cítění jde o umožnění rozvoje tvůrčí fantazie prostřednictvím volné hry, pěstování sociálních, kulturních, uměleckých i vyjadřovacích schopností, při malování vnímání barev a jejich vnitřní podstaty, pomocí uměleckého zážitku z pohádek, přírody, říkadel a písní je dítě vedeno k prožití sebe sama v souvislostech kulturně historických i přírodních.

V oblasti myšlení je cílem zprostředkovávat a charakterizovat dětem určité jevy tak, aby samo dítě docházelo k vytvoření vlastních i obecných pojmů na základě vlastní zkušenosti, tvořit nevědomě působící zkušenosti a návyky, klást důraz na rozvoj řeči a možnost komunikace.

 

S sebou:

S sebou si vezměte prosím svačinu a pití na celý den, občerstvení není bohužel součástí stáže.

 

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY